Politică de Confidențialitate

1. INFORMAȚII GENERALE


În această Notificare de confidențialitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal, puteți afla cum folosim informațiile dumneavoastră personale atunci când vizitați site-ul nostru https://www.techtonga.ro.

Considerăm că este important să vă informăm despre modul în care vom folosi datele dumneavoastră personale pe care ni le împărtășiți.2. CE SUNT DATELE PERSONALE


La înregistrarea pe site-ul nostru web, vom colecta date personale.

Datele personale se referă la orice informații despre o persoană identificată sau identificabilă, cum ar fi numele, adresa, datele despre locație, identificatorii online etc.


3. DETALII DE CONTACT ALE CONTROLATORULUI DE DATE


Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de către operatorul de date Concept Hotspot S.R.L. situat in Targu-Mures, Strada Bartok Bela 1-3, număr de înregistrare în registrul comerțului J26/1520/2020, cod unic de înregistrare RO 41934088.4. CUM OBȚINEM DATELE PERSONALE


Datele personale pe care le procesăm sunt furnizate de dvs. atunci când vă creați un cont de utilizator/client pe website-ul online.

În calitate de vizitator, nu sunteți obligat să furnizați date personale pentru a utiliza site-ul https://www.techtonga.ro.


Cu toate acestea, acest site colectează informații standard de autentificare pe internet, cum ar fi adresa IP, tipul și limba de browser, timpii de acces etc. Pentru a ne asigura că site-ul este bine gestionat și pentru a facilita o navigare îmbunătățită, noi sau furnizorii noștri de servicii putem folosi cookie-uri. Pentru detalii privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin cookie-uri, vă rugăm să consultați Politica de cookie-uri.


Dacă prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal din alte surse decât cele menționate mai sus sau în această Notificare de confidențialitate, vă vom contacta pentru a vă informa că prelucrăm datele dumneavoastră, cu excepția cazului în care o astfel de acțiune este disproporționată sau prejudiciabilă.

    


5. CE DATE PERSONALE PRELUCĂM


Datele personale colectate despre dvs. includ date de identificare (nume, prenume), precum și date de contact (adresă, e-mail, număr de telefon).


6. CUI DIVULGĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL    

Concept Hotspot S.R.L. nu va vinde, comercializa sau închiria informațiile dumneavoastră personale. Datele dumneavoastră nu vor fi transmise unei terțe părți, cu excepția situației în care Concept Hotspot S.R.L. este obligat din punct de vedere legal să facă acest lucru.

Datele dumneavoastră personale pot fi transferate partenerilor/ furnizorilor de servicii (de transport, curierat, instalații, IT etc), care acționează ca persoane împuternicite de Techtonga. Aceștia se obligă să respecte instrucțiunile furnizate de operatorul de date, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal. Aceste informații sunt transmise/stocate și procesate în România în scopul îmbunătățirii serviciilor noastre, respectiv pentru a vă putea răspunde la solicitări.


7. CÂT TIMP STOCĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ    

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt colectate și prelucrate pe întreaga perioadă cât vizitați site-ul nostru sau aveți un cont pe acesta.

Astfel, nu vom păstra informațiile dumneavoastră personale mai mult decât este necesar pentru scopul pentru care sunt colectate și doar cu respectarea prevederilor legale în vigoare. De asemenea, datele cu caracter personal nu vor mai fi stocate nici în situația în care solicitați ștergerea contului. 

După ștergerea contului dumneavoastră, datele cu caracter personal colectate vor fi șterse în termen de 30 de zile.

8. CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ÎN LEGĂTURĂ CU PRELUCRAREA DATELOR    

În conformitate cu legislația aplicabilă în domeniul protecției datelor cu caracter personal, aveți următoarele drepturi:

8.1. dreptul de acces la datele prelucrate

Aveți dreptul să știți dacă vă utilizăm sau vă stocăm datele cu caracter personal. Acest drept se poate exercita prin solicitarea unei copii a datelor, cunoscută în mod obișnuit ca făcând o „solicitare de acces la date". În acest caz vom furniza o copie a datelor dumneavostră cu caracter personal. Pentru orice alte copii solicitate de dumneavostră ne rezervăm dreptul de a percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative. 

8.2. dreptul de a rectifica datele inexacte sau completarea acestor date

Aveți dreptul să ne solicitați rectificarea sau completarea datelor dumneavoastră cu caracter personal care sunt inexacte sau incomplete. Acest drept se aplică întotdeauna.

În acest sens vă vom solicita următoarele informații:

  • Să ne precizați datele inexacte sau incomplete;
  • Să ne explicați cum ar trebui să corectăm datele;      
  • Dacă este posibil, să ne faceți dovada inexactității datelor. 

8.3. dreptul de portabilitate

Aveți dreptul de a primi într-un  format  structurat datele cu caracter personal care vă privesc  și  pe  care  le-ați  furnizat  operatorului  și  aveți dreptul de a transmite aceste date altui operator, în cazul în care prelucrarea are la bază consimțământul dumneavoastră sau executarea unui contract și se realizează prin mijloace automate.

8.4. dreptul de solicita ștergerea datelor cu caracter personal

În anumite circumstanțe ne puteți solicita să ștergem datele dumneavoastră cu caracter personal. Acest drept nu este unul absolut și este aplicabil în următoarele situații:

  • Datele nu ne mai sunt necesare pentru scopul pentru care au fost prelucrate;
  • V-ați retras consimțământul (retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării până la momentul retragerii);
  • Vă opuneți prelucrării datelor cu caracter personal;
  • Datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal.   


8.5. dreptul  de a solicita restricționarea prelucrării datelor

Prin exercitarea acestui drept aveți posibilitatea să ne solicitați să nu utilizăm datele dumneavoastră în niciun fel și doar să le stocăm până când primim o altă solicitare de la dumneavoastră:

  • Ați solicitat rectificarea datelor, până la corectarea acestor date;       
  • V-ați opus ștergerii datelor în cazul prelucrării ilegale;       
  • Ne-ați solicitat să vă oferim anumite date pentru apărarea unui drept.   


8.6. dreptul de a vă opune prelucrării datelor

Aveți dreptul să vă opuneți utilizării datelor personale în anumite circumstanțe. Dacă în urma analizării cererii și a efectuării unui test de echilibru, din motive legitime, nu putem da curs solicitării, vă vom transmite decizia noastră, motivată.

Dacă obiecția este absolută sau mai presus de interesele noastre, vom opri prelucrarea datelor personale pentru utilizarea la care v-ați opus.


8.7. dreptul de a vă retrage oricând consimțământul dat

În vederea exercitării dreptului dumneavoastră de retragere, puteți folosi butonul de dezabonare de la newsletter.

8.8.  dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere 

Acest drept va conferă posibilitatea de a sesiza autoritățile competente atunci când considerați că s-au încălcat dispozițiile legale în materia protecției datelor cu caracter personal.      


9. CUM SECURIZĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ

Concept Hotspot S.R.L. ia în serios siguranța datelor, astfel că folosim tehnologii și proceduri adecvate pentru protejarea informațiilor personale. Politicile și procedurile noastre sunt revizuite periodic și actualizate în conformitate cu cele mai noi standarde internaționale în materia protecției datelor cu caracter personal. Cu titlu de exemplu:

-deținem politici și proceduri privind protecția datelor cu caracter personal;

-avem măsuri ce protejează împotriva pierderii accidentale și a accesului/utilizării/distrugerii/dezvăluirii a datelor cu caracter personal;

-efectuăm evaluări de impact asupra confidențialității în conformitate cu GDPR;

-efectuăm audituri și punem în aplicare măsuri pentru siguranța protecției datelor;

-instruim angajații cu privire la protecția datelor cu caracter personal;

-toți angajații și colaboratorii noștri au încheiate cu noi contracte de confidențialitate.


Politica de confidențialitate poate suferi modificări și poate fi actualizată de către Techtonga, după cum va fi necesar.


Politica de confidențialitate actualizata pe 09.05.2024.